Visie

Ieder kind is uniek. Daarom worden alle kinderen op hun eigen manier gezien op CBS Sjaloom. Bij ons ontdekken ze in een geborgen omgeving waar ze goed in zijn. Hierin worden ze serieus genomen, zodat ze uiteindelijk zelfbewust hun eigen weg durven gaan. 

Sjaloom

Het woord Sjaloom komt uit het Hebreeuws en betekent vrede. Al sinds 1903 staat de school voor dit gevoel. In een veilige, vredige leeromgeving ontwikkelt een kind zich namelijk het best. Onze school is kleinschalig. Hierdoor is er aandacht voor ieder kind. Iedereen kent elkaar!

De schooldag

’s Ochtends op het schoolplein zoeken de kinderen elkaar nog snel op voor een spelletje tikkertje, terwijl ouders en leerkrachten bij de hekken een praatje maken. Eenmaal binnen starten we met een leesactiviteit en doen we de dagopening. Hier is ruimte voor gesprek met persoonlijke verhalen, en vertellen we verhalen vanuit het geloof.

Waar het mogelijk is worden lessen klassikaal gegeven, bijvoorbeeld bij spelling. Hierbij worden coöperatieve werkvormen ingezet, waarbij iedereen leert van elkaar. Na de uitleg kunnen leerlingen aan de slag met lesstof op hun eigen niveau.

In ons onderwijs werken we toe naar eigenaarschap. Dit betekent dat leerlingen hun eigen doelen leren opstellen en daar zelfstandig aan leren werken. Leerlingen zijn bij ons vanaf groep 7 ook zelf aanwezig bij de 10-minutengesprekken met de ouders. Ze worden echt serieus genomen!

VCO

CBS Sjaloom is onderdeel van VCO. Wij zijn een vereniging voor christelijk basisonderwijs met twintig scholen in Midden- en Oost-Groningen. Samen willen wij elk kind verder laten groeien tot een waardevol mens in de wereld.